e-symbool

Wat betekent het ℮ symbool op een etiket?

Voedingsmiddelen, dranken, wasmiddelen, deze en vele andere producten worden tijdens de productie door de fabrikant gevuld en verpakt. De verpakking is dan een informatievoorziening. Net als elke andere verpakking bevatten voorverpakkingen veel informatie, zoals ingrediënten, voedingsinformatie, houdbaarheidsdata of partijgegevens. Dat is waar het ℮ symbool tevoorschijn komt.

Als je goed kijkt, ontdek je soms een kleine ℮ direct achter de hoeveelheidsinformatie. Maar waar staat dit ℮-symbool eigenlijk voor en wat heeft dat te maken met etiketteren en vulhoeveelheden?

℮ – EEG-Symbool

℮ symbool

De ℮ is het EEG-symbool. EEG staat voor Europese Economische Gemeenschap. Het geeft aan dat de fabrikant het product heeft verpakt in overeenstemming met de EU-voorverpakkingsrichtlijn. De richtlijn bepaalt onder andere de etikettering van de vulhoeveelheden.

Producten die worden afgevuld of gewogen hebben een nominale vulhoeveelheid, die ook op de verpakking moet worden vermeld. Dit is de netto vulhoeveelheid en moet worden nageleefd. Een koffieverpakking die bijvoorbeeld 500 gram als hoeveelheid vermeldt, mag maximaal 15 gram afwijken.

Met het EEG-symbool ℮ op de verpakking verzekert de fabrikant zich ervan dat de informatie ook correct is én dat hij voldoet aan de specificaties van de EU-Richtlijn voor voorverpakkingen met betrekking tot de vulhoeveelheid. Tegelijkertijd voeren de autoriteiten steekproefsgewijze controles uit.

Het EEG-symbool ℮ is facultatief, maar mag alleen worden aangebracht op verpakkingen met een nominale hoeveelheid van 5 gram of milliliter tot 10 kilogram of liter. Waar het merk precies moet worden aangebracht, wordt voorgeschreven in de voorverpakkingsrichtlijn: binnen het zicht van het nominale gewicht of het nominale volume. Dit wordt echter vaak meerdere malen gedrukt, op verschillende plaatsen.

De EU-Richtlijn regelt niet of in dergelijke gevallen de “℮” na elke aanduiding van de vulhoeveelheid moet worden aangebracht. De EU-Richtlijn bepaalt ook de minimumhoogte van het EEC-symbool “℮”. Dit is bijvoorbeeld drie millimeter voor voedselverpakkingen. Het aanbrengen van symbolen die kunnen worden verward met het EEG-symbool “℮” is verboden.

Etikettering is belangrijk voor buitenlandse handel

Het EEG-symbool speelt in de eerste plaats een rol bij de grensoverschrijdende handel in de EU en minder bij de individuele consument. Verpakkingen met een “℮” worden alleen gecontroleerd door de verantwoordelijke autoriteiten in het land van productie.

Voor importerende landen is het EEG-symbool “℮” op de verpakking dan ook een gedeeltelijke bevestiging dat het aan alle wettelijke voorschriften betreffende de vulhoeveelheid en de etikettering voldoet. Er vindt geen standaard controle erop plaats.

Uitzonderingen op de controle worden alleen gemaakt als een consument klaagt. In dit geval controleren de autoriteiten in het land van invoer of de klacht gerechtvaardigd is en of er aan de wettelijke vereisten is voldaan.

In het geval van goederen zonder EEG-merk is het heel goed mogelijk dat de EU-lidstaten de klacht afwijzen. Als een product toch zonder “℮” de Europese markt komt, is de dealer in het betreffende land van verkoop verantwoordelijk voor de juistheid ervan. Dit betekent dat hij in geval van twijfel moet controleren én meten of aan alle wettelijke eisen is voldaan.

Heb je vragen over het onderwerp? Label specialist Weber adviseert graag.

Wij maken graag kennis! 036 – 534 52 54