Farmacie: Identificatie & Veiligheid

Veiligheid van medicijnen is van levensbelang voor consumenten én producenten binnen de farmacie. Daarom heeft de Europese Unie een plan bedacht om de strijd aan te gaan met namaakgeneesmiddelen en fraude. Dit is op gesteld in de EU-richtlijn 2011/62 voor fraudebestendige verpakkingen.

Falsified Medicines Directive (FMD)

De verordening FMD verplicht farmaceuten, producenten en handelaren tot het aanbrengen, aanmelden en afmelden van een uniek serienummer op geneesmiddelverpakkingen. Het serienummer wordt gemaakt in een centrale database waar de hele toeleveringsketen bij kan.

Daarnaast verplicht de verordening tot het aanbrengen en controleren van een verzegeling op geneesmiddelverpakkingen. Dat is om het bewijs van eerste opening vast te stellen, waarmee manipulatie voorkomen wordt.

De verordening is van toepassing op alle receptplichtige geneesmiddelen.

 

Etiketteren en coderen in de farmacie

De sleutel tot het voorkomen van namaakgeneesmiddelen is precies coderen en etiketteren. Alleen ook daar zijn richtlijnen voor opgesteld, want farmacie producenten moeten erop kunnen vertrouwen dat machines geschikt zijn voor het aanbrengen van de datamatrixcode en Tamper Evident Seal.

Al jarenlang heeft Weber ervaring met het etiketteren en coderen bij geneesmiddelenproducenten en de logistieke keten. Deze ervaringen hebben wij gebundeld in een whitepaper “Identificatie en Veiligheid in de farmaceutische industrie.

We hebben daarbij de vraag gesteld waarom precies etiketteren en coderen van levensbelang is? Wat betekent dat voor geneesmiddelenproducenten? Ook hebben we gekeken naar wat de meeste gevraagde veilige etiketteer- en codeeroplossingen zijn. En hebben we de toekomst van etiketteren en coderen in de farmacie onder de loep genomen.

Label & Codeer Specialist Weber

Weber produceert codeer- en etiketteeroplossingen voor de primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen van geneesmiddelen, die voldoen aan de EU richtlijn 2011/62 voor fraudebestendige verpakkingen.

Zo zijn er standaardoplossingen voor de farmaceutische industrie, maar bij onze klanten is het vaak maatwerk. Eerst volgt er een inventarisatie van de wensen dan komen we met mogelijke oplossingen. Vervolgens gaan we testen en tot slot implementeren. Zo weten we zeker dat het werkt en het voldoet aan ieders wens!

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op of download de whitepaper.

CONTACT