Etiketteren van levensmiddelen na de Brexit: wat moet je weten?

Nederland exporteert circa 8 procent van de totale export aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 1 januari 2021 maakt de VK niet langer deel uit van de Europese interne markt. Daarom gelden er in de toekomst nieuwe etiketteringsvoorschriften voor exportproducten en voor levensmiddelen voor de Britse markt.

Om bedrijven voldoende tijd te geven zich vertrouwd te maken met de nieuwe etiketteervoorschriften voor levensmiddelen en om voorzieningen te treffen en in te richten, is er een overgangsperiode tot 1 oktober 2022.

Etiketteringsexpert Nils Berndt vertelt in een interview wat belangrijk is voor nu én de toekomst.

Welke informatie op voedselverpakkingen voor de Britse markt moet worden herzien of aangepast?

Nils Berndt: Bedrijven die levensmiddelen naar Groot-Brittannië willen exporteren, moeten de contactgegevens en de oorsprongsetikettering op de verpakking wijzigen en/of aanpassen. Verder gelden er bijzondere regels voor Noord-Ierland.

Waarop moeten we in de toekomst letten

Wat verandert betreft de contactgegevens op verpakkingen van levensmiddelen die bestemd zijn voor uitvoer naar het VK?

Nils Berndt: De EU-verordening inzake voedselinformatie bepaalt, dat op voorverpakte levensmiddelen in de EU een verantwoordelijke persoon met naam en adres moet worden vermeld. De consument kan met de betreffende contactpersoon contact opnemen in geval van klachten en/of vragen over het product.

Etichettatura del CaffeDit kan een fabrikant zijn of een importeur, die het levensmiddel in de EU invoert. Het enige wat van belang is, is dat de onderneming of persoon zijn statutaire zetel of adres in een EU-land heeft. Het feit, dat het VK de EU heeft verlaten, betekent echter dat er andere regels gelden. Iedereen die levensmiddelen in het VK wil verkopen, zal uiterlijk vanaf 1 oktober 2022 Britse contactgegevens op de verpakking moeten vermelden.

Welke nieuwe voorschriften zijn van toepassing op het etiket over de oorsprong?

Niels Berndt: Volgens de voedselinformatieverordening is een vermelding van het land van oorsprong verplicht, wanneer de consument niet duidelijk kan vaststellen waar of uit welk land het levensmiddel afkomstig is.

brexit levensmiddelen

Afhankelijk van het levensmiddel is de precieze vermelding van het land of de plaats van oorsprong verplicht of vrijwillig. In sommige gevallen volstaat de vermelding “EU” of “niet-EU”. Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een primair ingrediënt verschilt van dat van het levensmiddel.

De EU-aanduiding is nog tot 30 september 2022 toegestaan op Britse producten. Op voorwaarde: dat zij voor de Britse markt bestemd zijn. Daarna zullen fabrikanten of importeurs onderscheid moeten maken tussen “UK” en “Non-UK” op land van oorsprong aanduidingen voor producten, die voor het VK zijn bestemd en deze dienovereenkomstig moeten etiketteren.

De consument moet kunnen zien waar het product vandaan komt.
Er moet ook een adres worden opgegeven voor klachten of vragen over het product.

Voor Noord-Ierland gelden speciale regels

Wat betekent dat, voor de etikettering van levensmiddelen?

Nils Berndt: Noord-Ierland is inderdaad een speciaal geval. Enerzijds is het een provincie van het Verenigd Koninkrijk en anderzijds maakt het nog steeds deel uit van de interne markt van de EU en de douane-unie.

Als onderdeel van de interne markt en de douane-unie van de EU, zijn de EU-regels van toepassing op Noord-Ierland. Het valt echter nog te bezien, waar dit allemaal toe zal leiden. Het is heel goed mogelijk, dat de etiketteringsvoorschriften voor levensmiddelen opnieuw zullen worden aangepast of gewijzigd.

 

De veranderingen in het kort

  • Contactgegevens: Op voorverpakte levensmiddelen moet nu een adres in het Verenigd Koninkrijk worden vermeld, in plaats van een adres in een EU-lidstaat zoals voorheen.
  • Land van oorsprong: Levensmiddelen waarvoor vroeger “EU” of “Non-EU” als land van oorsprong was toegestaan, moeten nu op het etiket worden vermeld met de oorsprongsaanduiding “UK” of “Non-UK”.
  • Uitzondering Noord-Ierland: Hier verandert vooralsnog niets. Aangezien Noord-Ierland nog steeds deel uitmaakt van de interne markt en de douane-unie van de EU, zijn de EU-regels nog steeds van toepassing.

Aanvullende informatie over het etiketteren van levensmiddelen na Brexit, is te vinden op de website van de Rijksoverheid: het Brexitloket.

Heb je nog aanvullende vragen over het etiketteren van levensmiddelen? Wij geven graag vrijblijvend advies.

Bel 036 – 534 52 54