Producten en verpakkingen op
betrouwbare wijze labelen
Producten en verpakkingen op
betrouwbare wijze labelen
Ontwikkeling en fabricage
"Made in Germany"
Professionele oplossingen
voor de industrie

Privacyverklaring

De beheerders van deze pagina's hechten heel veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, alsook deze gegevensbeschermingsverklaring.

Het gebruik van onze website is mogelijk zonder het opgeven van persoonlijke gegevens. Als op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, indien mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring niet doorgegeven aan niet betrokken derden.

We wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een bescherming van de gegevens tegen toegang door derden zonder hiaten is niet mogelijk.

Cookies

De internetpagina's gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden bewaard en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "Sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u deze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om uw browser bij een volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in een enkel geval toestaat, het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit, en ook het automatisch wissen van de cookies tijdens het sluiten van de browser activeert. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Server-log-files

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype/ browserversie
  • browsertaal
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • laatst bezochte pagina ('s) op deze website
  • hostname van de computer die toegang krijgt
  • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Het samenvoegen van deze gegevens met andere databronnen wordt niet uitgevoerd. We behouden ons het recht voor om deze gegevens nadien te controleren als ons concrete aanknopingspunten bekend zijn voor gebruik in strijd met de wet.

Contactformulier

Als u via het contactformulier aanvragen stuurt of support aanvraagt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens voor het bewerken van de aanvraag en in het geval van aansluitende vragen bij ons opgeslagen. In principe geven we deze gegevens niet door zonder uw goedkeuring. Om echter aanvragen tot uw tevredenheid te kunnen beantwoorden, kan het gebeuren dat we aanvragen en zodoende uw contactgegevens aan distributeurs van Weber Marking Systems en BluhmWeber Group doorgeven.

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zgn. "Cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie opgewekte informatie omtrent uw gebruik van deze website wordt normaal naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

In geval van het activeren van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst omtrent de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS  overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en internet verbonden diensten ten opzichte van de websitebeheerder te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser overhandigde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het opslaan van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; we wijzen er u echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het registreren van de door de cookie opgewekte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) in Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de onderstaande link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. 

Informatie, wissen, blokkeren

U hebt steeds het recht op gratis informatie omtrent uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst ervan en ontvanger en het doeleinde van de gegevensverwerking, alsook het recht op berichtgeving, blokkeren of wissen van de gegevens. Voor overige vragen omtrent het thema persoonlijke gegevens kunt u via het in het colofon vermelde adres met ons contact opnemen.

Tegenspraak promotiemails

Het gebruik van in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gewenste promotie en informatiemateriaal hiermee weersproken. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van het ongevraagd verzenden van promotiemateriaal, bijvoorbeeld door spamberichten.

Contact

Contact us

+31(0)36-5345254

Schrijf een e-mail

Weber Marking Systems BV

Steurstraat 19

NL - 1317 NZ Almere