traceerbaarheid | Weber Marking Systems

Terughaalacties: Industriële markering is cruciaal voor traceerbaarheid

Van defecte batterijen die brand veroorzaken tot salmonella op babyvoeding: We hebben allemaal al eerder dit soort alarmerend nieuws in de media gehoord. Wanneer producten met defecten of veiligheidsproblemen de consument in gevaar kunnen brengen of schade aan eigendommen kunnen veroorzaken, moet het terugroepen van producten onmiddellijk worden gestart. Dit houdt meestal ook een openbaar verzoek in om de getroffen producten terug te sturen. Traceerbaarheid is hierbij enorm van belang.

Voor fabrikanten en detailhandelaren kan het terugroepen van producten stressvol of erger zijn: ernstige imagoschade en hoge schadeclaims of andere aanzienlijke juridische kosten kunnen zelfs een bedreiging vormen voor hun bestaan. Toch wordt terecht verwacht dat zij de situatie snel en professioneel aanpakken. Traceerbaarheid in de gehele toeleveringsketen is van groot belang: industriële markerings oplossingen helpen om de kosten voor het terugroepen van producten zo laag mogelijk te houden.

Productidentificatie en merkbescherming in de hele toeleveringsketen

Ondanks zorgvuldige kwaliteitsborging in productie- en logistieke processen kunnen technische en menselijke fouten of manipulaties niet altijd in de waarde- en toeleveringsketen worden uitgesloten. Als een terugroepactie van een product noodzakelijk is, moeten goederen op betrouwbare wijze worden getraceerd vanaf de consument tot aan de plaats van oorsprong. Productcodes, zoals batch-, partij-, of serienummers alsmede houdbaarheidsdata helpen bij het identificeren van kritische producten. Op deze manier bespaart traceerbaarheid tijd en geld en vereenvoudigt het ook de analyse van de oorzaak.

drugspakketten met tamper evident etiketten
Farmaceutische verpakkingen met tamper evident label, datamatrix code en andere productcodes.

Traceerbaarheid wordt in veel industrieën geïmplementeerd, van de auto-industrie tot de elektronicasector. Het is ook wettelijk verplicht door nationale wetten en EU-regelgeving voor specifieke productgroepen zoals:

  • Levensmiddelen (verordening EG nr. 178/2002)
  • Explosieven (2012/4/EU)
  • Geneesmiddelen (2011/62/EU)

Wist u dat markeringen en etiketten ook helpen bij het bestrijden van ongerechtvaardigde productaansprakelijkheidsclaims die afkomstig zijn van namaakgoederen? Zo kunnen bijvoorbeeld discrete data matrix codes seriële productgegevens bevatten die met een centrale database moeten worden geverifieerd. Een ander extra veiligheidskenmerk zou zijn dat er met tamper evident labels kan worden geknoeid om te herkennen of een verzegelde verpakking is geopend.

Al deze soorten informatie en bescherming kunnen eenvoudig worden toegepast door industriële inkjetprinters of print-and-apply etiketteermachines binnen de productielijn!

Industrial Markoprint inkjet printer applying data matrix and product codes
Markoprint inkjetprinter die datamatrix en productcodes toepast
Print-and-apply labeler Legi-Air 2050
Print & Apply etiketteersysteem Legi-Air 2050

Het vinden van het juiste markeringssysteem

Het vinden van het juiste markerings- of etiketteringssysteem voor uw industriële toepassing en productieomgeving kan eenvoudig zijn: de experts van Weber Marking Systems helpen zowel fabrikanten als hun partners om volledige traceerbaarheid te garanderen. Neem contact met ons op voor gratis deskundig advies!

Neem nu contact met ons op voor een gratis adviesgesprek met een expert