Producten en verpakkingen op
betrouwbare wijze labelen
Producten en verpakkingen op
betrouwbare wijze labelen
Ontwikkeling en fabricage
"Made in Germany"
Professionele oplossingen
voor de industrie

Alpha Compact

Gewoon efficiënt etiketteren

Met een nieuw design en nog betere prestaties, hogere cycli en de nog eenvoudiger bediening dan zijn beproefde en de nieuwe etikettenver­deler geteste voorganger, introduceren wij het nieuwe etikettenaan­brengsysteem Alpha Compact. Met het systeem kunnen, zoals gewoon­lijk, voorbedrukte etiketten snel en op de juiste plaats op producten en verpakkingen aangebracht worden in combinatie met verschillende applicatie-eenheden.

Met de geïntegreerde besturing is de Alpha Compact nu bij­zonder ruimtebesparend en optimaal te bedienen. Zowel de input als het opslaan van de verschillende etiketteerparame­ters en functies zoals starten en stoppen, toevoeren van afzonderlijke etiketten, snelheidsregeling als calibratie van de sensoren kan nu met een standaardcomputer en de USB-interface in de Alpha Compact opge­slagen worden.

Gegevens- en informatie-opslag en gemakkelijke overdracht van de pa­rameters van het aanbrengsysteem naar andere Alpha Compact systemen is nu echt eenvoudig. Het veranderen van etiketteeropdrachten in com­binatie met het besturingssysteem kan dus geautomatiseerd worden.

Een niet-ondersteunde aansluiting op de aanwezige besturingssystemen is ook voorzien en mogelijk. Opgeslagen parameters en opdrachten kun­nen uit het uitgebreide interne geheugen opgevraagd worden, alsmede gewijzigd en voor verschillende etiketteeropdrachten gebruikt worden. Een tweede bedieningsapparaat in een miniatuur-formaat maakt een-op-een etikettering mogelijk en weerspiegelt de ontelbare malen beproefde in­voereenheid van de bekende Alpha-serie (2 draai- en 4 drukknoppen).

Bijzonderheden:

  • De besturing is geïntegreerd in de behuizing
  • Modulair gebruikersinterface (controlepaneel, beeldscherm, PC-pa­rameters)
  • Gebruikersmenu ook beschikbaar in het Cyrillisch
  • USB-interface maakt up- en downloaden mogelijk van aanbrengsys­teeminstelling
  • Nog betere betrouwbaarheid en prestaties
  • Van het modulair systeemontwerp concept
  • Shaft encoder van 0 tot 50 m/min (traploze snelheidsaanpassing)

Contact opnemen

Contact

Contact us

+31(0)36-5345254

Schrijf een e-mail

Weber Marking Systems BV

Steurstraat 19

NL - 1317 NZ Almere